Zásady ochrany osobných údajov

Aktualizováno 25. května 2018

Ceníme si vášho záujmu o naše webové stránky. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie nájdete podrobné informácie o tom ako zaobchádzame s osobnými údajmi. Tieto zásady ochrany osobných údajov objasňujú povahu, rozsah a účel spracovania osobných údajov na našich a príbuzných webových stránkach, ich funkciu a obsah, ako aj naše ďalšie online prezentácie, napr. Náš profil na sociálnych sieťach.

Naše záväzky týkajúce sa súkromia

Barcodes.cz s.r.o. sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a nariadením EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR), ktoré stanovujú zásady pre zaobchádzanie s osobnými údajmi.

„Osobnými informácie“ znamenajú informácie alebo stanoviská k identifikovanej osobe alebo k osobe, ktorá je rozumne identifikovateľná. Zásady ochrany súkromia Barcodes.cz s.r.o. sa vzťahujú na osobné údaje zozbierané a alebo spracúvané spoločnosťou Barcodes.cz s.r.o. a popisujú ako spracovávame osobné údaje o osobách v Európskej únii (EÚ) aj v ďalších krajinách.

Tieto zásady budú pravidelne kontrolované a môžu byť z času na čas aktualizované.

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame

Osobné informácie o našich užívateľoch zhromažďujeme v rámci poskytovania produktov, služieb a zákazníckej podpory. Tieto sú poskytované prostredníctvom rôznych platforiem vrátane webových stránok, applikace pre mobilné telefóny, emailov a telefonických kontaktov. Špecifická platforma a produkt, služba alebo podpora, s ktorou sa užívateľ stretne, môžu mať vplyv na zhromažďované osobné údaje.

Nie všetky nami požadované, zhromažďovanie a spracovávanie informácie vás identifikujú ako konkrétnu osobu a nie sú preto považované za „osobné údaje.“ Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na neosobné informácie a údaje. Neosobné informácie môžu byť použité globálne alebo môžu súvisieť s existujúcimi osobnými informáciami a v týchto prípadoch s nimi bude zaobchádzať ako s osobnými údajmi. Pre zabezpečenie transparentnosti zahŕňajú tieto zásady ochrany osobných údajov oba typy informácií.

V niektorých prípadoch nám môžu užívatelia poskytnúť osobné informácie, bez toho aby sme ich o to žiadali, alebo spôsoby, ktoré nie sú určené na zhromažďovanie konkrétnych typov informácií. Hoci prijímame primerané opatrenia na ochranu týchto údajov, používateľ v spomínaných prípadoch obchádza náš systém, procesy a kontrolu, a vzhľadom k tomu sa na takto poskytnuté informácie tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú.

V určitých situáciách môžu užívatelia poskytovať osobné informácie o platformách mimo našu kontrolu; napríklad prostredníctvom sociálnych sietí alebo fór. Hoci sa akejkoľvek nami zhromažďované informácie riadi týmito zásadami ochrany osobných údajov, platformy, skrze ktoré boli informácie poskytnuté, sa budú riadiť vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

Ako zhromažďujeme osobné údaje

Informácie, ktoré nám poskytujete priamo

Ak používate naše produkty a služby, môžeme od vás vyžadovať poskytnutie určitých typov osobných údajov. Buď prostredníctvom našich webových stránok, aplikácií, online chatovacích systémov, telefónu, papierových formulárov alebo osobných stretnutí.

Môžeme požadovať, zhromažďovať alebo spracovávať nasledujúce informácie:

 • Informácie o užívateľskom účte – užívateľské meno, heslo
 • Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo, webová adresa
 • Poštová adresa – fyzická adresa, fakturačná adresa
 • Podrobnosti o totožnosti – celé meno, obchodné meno
 • Obsahová dáta – zadávanie textu, fotografie, videá
 • Finančné informácie – údaje o kreditnej karte, detaily bankového prevodu, detaily platobného procesora, daňová čísla.
 • Obsah vytvorený užívateľom – čísla čiarových kódov, čísla ISBN, čísla ISSN, názvy a popisy produktov, ďalšie informácie o produktoch, prílohy, užívateľské profily, užívateľské recenzie, užívateľské správy atď.

Informácie, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich služieb

Uchovávame záznamy o interakciách, ktoré máme s našimi užívateľmi, vrátane produktov, služieb a zákazníckej podpory, ktoré sme poskytli. To zahŕňa interakcie, ktoré naši užívatelia majú s našou platformou, napríklad keď si používateľ prezeral stránku alebo klikol na tlačidlo.

Keď nás kontaktujete, môžeme zhromažďovať osobné informácie, ktoré sú pre komunikáciu podstatné. Napríklad, ak vás budeme kontaktovať e-mailom, uchováme použitú e-mailovú adresu.

Môžeme zhromažďovať alebo spracovávať nasledujúce informácie:

 • Metadáta – IP adresa, informácie o počítači a pripojení, odkaz na webovú stránku, štandardné informácie o webovom protokole, nastavenie jazyka, časové pásmo atď.
 • Informácie o zariadení – identifikátor zariadenia, typ zariadenia, pluginy zariadenia, možnosti hardvéru atď.
  Akcia – zobrazenej stránky, kliknutí tlačidla, čas strávený prehliadaním, kľúčové slová pre vyhľadávanie atď.
 • Údaje súvisiace s používaním – navštívené webové stránky, záujem o obsah, časy prístupu

Cookies

My a tretie strany, s ktorými sme partneri, môžu používať cookies, webové majáky, značky, skripty, lokálne zdieľané objekty, ako HTML5 a Flash (niekedy nazývané „flash cookies“), identifikátory reklám (vrátane mobilných identifikátorov, ako IDFA spoločnosti Apple alebo Google Identifikačné číslo reklamy) a podobné technológie ( „Cookies“) v súvislosti s používaním našich webových stránok, webových stránok tretích strán a mobilných aplikácií. Súbory cookie môžu mať jedinečné identifikátory a môžu sa okrem iného nachádzať na vašom počítači alebo mobilnom zariadení, v e-mailoch, ktoré vám zašleme alebo na našich webových stránkach. Súbory cookie môžu prenášať informácie o vás a vašom používaní našich webových stránekách, ako je typ vášho prehliadača, preferencie vyhľadávania, IP adresa, údaje týkajúce sa reklám, ktoré vám boli zobrazené alebo ktoré ste klikli, a dátum a čas vašej prítomnosti na našich stránkach. Súbory cookie môžu byť trvalé alebo uložené iba počas individuálne relácie.

Dôvody používanie Cookies na našich webových stránkach zahŕňa:

Dôvod: pozri vysvetlenie cookies vyššie

Procesy: cieľom je, aby naše webové stránky a služby fungovali tak, ako očakávate.

Overovanie, bezpečnosť a dodržiavanie zákonov: za účelom predchádzania podvodom, ochrane dát pred neoprávneným prístupom k nim a dodržiavanie zákonných požiadaviek.

Predvoľby: zámerom je zapamätanie informácií o vašich preferenciách ohľadne toho, ako sa majú webové stránky správať a vyzerať.

Oznámenie: zámerom je povoliť alebo zabrániť upozornením ohľadom informácií alebo možností, o ktorých si myslíme, že by mohli zlepšiť využívanie našich webových stránok. Súbor cookie môžeme použiť napríklad pre ukončenie zobrazovania možnosti e-mailovej registrácie, ak ste ju už videli.

Reklama: zámerom je, aby bola reklama relevantnejšie pre používateľov a cennejšie pre inzerentov. Súbory Cookie môžeme používať napríklad na zobrazovanie reklám na základe vašich návštev na iných webových stránkach alebo na poskytnutie informácie, či ste v poslednom čase klikli na nejakú reklamu.

Analytics: Cieľom je pomôcť pochopiť, ako návštevníci využívajú naše webové stránky. Môžeme napríklad použiť súbor Cookie, ktorý nám hovorí, ako nami navrhované vyhľadávanie koreluje s vašou interakciou s vyhľadávacími stránkami.

Niektoré predvoľby Cookie si môžete nastaviť prostredníctvom nastavenia zariadenia alebo prehliadača. Môže to ale mať vplyv na funkčnosť našich webových stránok. Metóda vypnutie súborov Cookie sa môže líšiť podľa zariadenia a prehliadače, ale zvyčajne sa nachádza v predvoľbách vášho zariadenia alebo prehliadača alebo v nastavení zabezpečenia. Napríklad zariadenia iOS a Android majú nastavenia, ktoré sú schopné obmedziť formáty sledovanie reklám. Upozorňujeme, že zmena ktoréhokoľvek z týchto nastavení nebráni zobrazovania určitých reklám.

Odkazy na iné stránky

Na našich webových stránkach sa stretnete s odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy môžu pochádzať od nás alebo sa môžu zobrazovať ako obsah generovaný ostatnými užívateľmi. Tieto prepojené weby nie sú pod našou kontrolou, a preto nie sme zodpovední za ich správanie. Pred poskytnutím vašich osobných informácií prostredníctvom akejkoľvek inej webovej stránky odporúčame preskúmať zmluvné podmienky používania týchto webových stránok a ich zásad ochrany osobných údajov.

Ako používame osobné informácie

Informácie, ktoré požadujeme, zhromažďujeme a spracovávame, sa primárne používajú na to, aby sme mohli používateľom poskytnúť požadovaný produkt alebo službu. Konkrétnejšie môžeme použiť vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • poskytovanie našich služieb alebo produktov, o ktoré máte záujem;
 • poskytovanie technickej alebo inej podpory zákazníkom;
 • zodpovedanie otázok ohľadom našich služieb alebo reakcie na sťažnosť;
 • podpora našich ďalších programov, produktov alebo služieb, ktoré by vás mohli zaujímať (ak ste takúto komunikáciu neodmietli);
 • umožnenie ladenia, testovanie a ďalšieho prevádzky našej platformy;
 • vykonávania analýzy dát, výskumu a ďalšieho budovania a zlepšovania našej platformy;
 • dodržiavanie právnych a regulačných povinností;
 • ďalšie účely povolené alebo vyžadované zákonom;
 • alebo iné účely na základe vami poskytnutého súhlasu.

Zákonom povolené dôvody spracovanie a využitie osobných údajov o našich používateľoch sú (okrem iného):

 • ak používateľ poskytol súhlas;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, na ktorú je používateľ stranou;
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností;
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životných záujmov našich užívateľov alebo inej fyzickej osoby.
 • spracovanie sa vykonáva pri presadzovaní našich oprávnených záujmov, pokiaľ tieto záujmy neporušujú práva našich užívateľov.

Kedy zverejňujeme osobné informácie

Naši zmluvní partneri poskytujúci služby

Osobné údaje užívateľov môžu byť uchovávané alebo spracovávané v našom zastúpení mimo EÚ, a to vrátane „v cloude“, našimi partnerskými poskytovateľmi ďalších služieb. Naši partneri sú viazaní zmluvou, ktorá stipuluje, že vaše osobné údaje sú spracovávané len pre naše potreby a podľa našich pokynov.

Medzi naše partnerské poskytovateľa patrí:

 • Cloud hosting, úložisko, sieťovanie a súvisiaci poskytovatelia
 • Poskytovatelia e-mailových správ
 • Platobný a bankový poskytovatelia
 • Poskytovatelia marketingu a analýzy
 • poskytovatelia zabezpečenia

Aplikácie tretích strán

Prostredníctvom barcodes.sk/International Barcodes Network API je možné, aby používatelia umožnili aplikáciám tretích strán prístup na ich Barcodes.cz s.r.o. účet. V závislosti na udelených oprávneniach môžu mať tieto aplikácie prístup k niektorým osobným informáciám alebo menom užívateľov vykonávať určité akcie. Tieto aplikácie tretích strán nie sú riadené našou spoločnosťou a budú sa riadiť vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Užívateľ má možnosť odobrať aplikáciám tretích strán prístup k svojim dátam prostredníctvom svojho nastavenia.

Ďalšie zverejnenia a prevody

Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytnúť tretím stranám na nasledujúce účely:

 • ak je to potrebné na poskytnutie našich služieb alebo produktov, o ktoré ste požiadali;
 • v prípade súdneho príkazu, predvolania alebo iné žiadosti o informácie zo strany orgánov presadzovania práva;
 • ak je to inak povolené alebo vyžadované zákonom; alebo
 • na iné účely s vaším súhlasom

Vzhľadom k tomu, že sme globálna organizácia s pobočkami po celom svete, môžu byť vaše osobné údaje spracované zamestnanci vo ktorejkoľvek z našich kancelárií.

Prístup, opravy alebo sťahovanie osobných údajov

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o vás Barcodes.cz s.r.o. zhromažďuje. Ak nejde o výnimku, máme povinnosť vám poskytnúť v primeranej lehote a zadarmo možnosť zoznámiť sa s osobnými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme. Ak chcete získať prístup k informáciám, ktoré nie sú prístupné prostredníctvom našej platformy, alebo si prajete stiahnuť všetky osobné údaje, ktoré máme k dispozícii v prenosnom dátovom formáte, obráťte sa prosím na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

Máte tiež právo požadovať opravu osobných informácií, ktoré o vás uchovávame. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na našu zákaznícku podporu.

Uplatňovanie vašich ďalších práv

Máte rad ďalších práv vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o vás Barcodes.cz s.r.o. uchováva. Môžu však existovať obmedzenia určujúci akým spôsobom je možné tieto práva uplatniť. Toto je z veľkej časti spôsobené povahou produktov a služieb, ktoré poskytujeme. Väčšina údajov, ktoré zhromažďujeme, slúžia na umožnenie zmluvy medzi užívateľmi, uľahčenie platby a poskytnutie ochrany oprávneným používateľom nášho predajného miesta – na tieto údaje sa nižšie uvedené práva nevzťahujú.

máte právo:

 • rozhodnúť sa k neúčasti v priamom marketingu a profilovanie pre marketing
 • vymazanie
 • dočasné obmedzenie spracovania.

Vymazanie – niektoré osobné údaje a obsah vytvorený užívateľom nemožno odstrániť, pretože slúži k záznamu zmlúv, dokumentovanie finančných transakcií a na poskytovanie dôležitých informácií o produktoch pre maloobchodný trh. V prípade iných ako osobných údajov, ktoré môžu byť prepojené s osobnými údajmi, budú tieto z osobných údajov vymazané alebo inak anonymnými.

Dočasné obmedzenie spracovania – za určitých okolností môžete toto právo uplatniť, najmä ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré máme, nie sú presné, alebo sa domnievate, že nemáme oprávnené dôvody pre spracovanie vašich informácií. V každom prípade môžete toto právo využiť tým, že sa obrátite na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

Ak nie je uvedené inak, môžu používatelia uplatniť vyššie uvedené práva kontaktovaním nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

Na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli zverené, používame rôzne zabezpečenia, a to ako počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Žiadny spôsob prenosu po internete alebo mobilným zariadením alebo spôsob elektronického ukladania však nie je 100% bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas revidovať. Najaktuálnejšia verzia zásad ochrany osobných údajov upravuje zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie informácií o vás a bude k dispozícii na tomto mieste. Pokiaľ dôjde k podstatným zmenám v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, zverejníme na tomto mieste oznámenie s dátumom účinnosti zmien. Pokračovaním v prístupe alebo používaním našich webových stránok po tom, čo tieto zmeny nadobudnú platnosť, potvrdzujete, že ste sa s revidovanými zásadami ochrany osobných údajov zoznámili.

Kontakt na našu poverenú osobu pre ochranu súkromia

Ak máte otázku alebo sťažnosť ohľadom spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje alebo ak chcete uplatniť vaše práva na ochranu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, môžete kontaktovať poverenú osobu pre ochranu súkromných údajov nasledovne:

Emailom:
[email protected]

Poštou:
Barcodes.cz s.r.o.
Osoba poverená ochranu súkromných údajov
Žirovnická 3133/
106 00 Praha 10
Česká Republika

Na účely GDPR je našou poverenou osobou pre ochranu súkromia takisto náš Data Protection Officer (DPO).

Vaše sťažnosti sa snažíme riešiť rýchlo a neformálne, ak ale chcete pristúpiť na podanie formálnej sťažnosti na ochranu osobných údajov, žiadame aby ste svoju sťažnosť podali písomne našej poverenej osobe pre ochranu osobných údajov, a to poštou alebo e-mailom, ako je uvedené vyššie. Formálnu sťažnosť potvrdíme do 10 pracovných dní od jej obdržania.

Ak nevyriešime Vašu sťažnosť na ochranu osobných údajov k vašej spokojnosti, môžete podať sťažnosť na platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online (OS) pre spotrebiteľov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ak sa nachádzate v Európskej únii, môžete si tiež obrátiť na váš miestny úrad pre ochranu osobných údajov (DPA). Zoznam DPA je uvedený na adrese http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

© Copyright 2018 Barcodes.cz s.r.o.

 

 

Ďalšie informácie

Relevantný právny základ pre zhromažďovanie údajov v EÚ

V súlade s čl. 13 GDPR, Vás informujeme o právnom základe nášho spracovania dát. Ak nie je uvedený právny základ ochrany údajov, platí nasledujúce: Právnym základom pre získanie súhlasu je čl. 6 ods. 1 písmeno a) a článok 7 DSGV. Právnym základom pre spracovanie za účelom výkonu našich služieb a vykonávanie zmluvných opatrení, ako aj odpovedí na otázky je článok. 6 ods. 1 písmeno b) DSGV. Právnym základom pre spracovanie za účelom splnenia našich zákonných povinností je článok. 6 ods. 1 písmeno c) DSGV a právny základ pre spracovanie za účelom ochrany našich oprávnených záujmov je článok. 6 ods. 1 písmeno f) DSGV. V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, je právnym základom článku. 6 ods. 1 písmeno d) DSGV.

Bezpečnostné opatrenia

Používame technické a organizačné opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR, s prihliadnutím na súčasný stav techniky, nákladov na realizáciu a charakteru, rozsahu, okolnostiach a účelu spracovania, ako aj rôzne pravdepodobnosti a závažnosti rizika vo vzťahu k právam a slobodám fyzických osôb, aby sme zaistili úroveň ochrany zodpovedajúcu riziku.

Opatrenia zahŕňajú najmä zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom, ako aj ich prístupu, ukladanie, zverejňovanie, dostupnosti a separáciu. Zaviedli sme tiež postupy, ktoré zaisťujú práva dotknutých osôb, odstránenie dát a zraniteľnosť dát. Ďalej berieme do úvahy ochranu osobných údajov už v priebehu vývoja alebo výberu hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadami ochrany údajov prostredníctvom technologických riešení a predvolených nastavení tak, aby táto zabezpečovala ochranu osobných údajov (článok 25 DSGV).

Spolupráca so spracovateľmi a tretími stranami

Ak v súvislosti s naším spracovaním zverejňujeme údaje iným osobám a spoločnostiam (zmluvným spracovateľom alebo tretím stranám), odovzdáme im alebo iným spôsobom sprístupníme údaje, bude to vykonané len na základe oprávnenia (napr. Ak ste odovzdávali údaje tretím osobám podľa požiadaviek poskytovateľov platobných služieb podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR k plneniu zmluvy), súhlasili ste s právnym záväzkom alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. využitie agentov, webhostingu atď.).

Ak poveríme tretie strany, aby spracovali údaje na základe tzv. „Zmluvy o spracovanie údajov“, je to vykonané na základe čl. 28 GDPR.

Prevody do tretích krajín

Ak spracovávame údaje v tretej krajine, tj. Mimo Európskej únie (EÚ) alebo v Európsky hospodársky priestor (EHP) alebo v súvislosti s využívaním služieb tretej strany alebo zverejnením či prenosom dát tretím stranám, je tomu tak iba ak je to nutné na splnenie našich (pred) zmluvných záväzkov, na základe vášho súhlasu, na základe právnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. S výhradou právnych alebo zmluvných oprávnenie spracovávame alebo necháme dáta spracovávať v tretej krajine iba za dodržania osobitných podmienok uvedených v čl. 44 a nasl. DSGV. Takéto spracovanie je vykonávané na základe konkrétnych záruk napr. Oficiálne uznaná úroveň ochrany údajov (napr. Privacy Shield pre Spojené štáty) alebo dodržiavanie oficiálne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. „Štandardné zmluvné dohody“).

Práva dotknutých osôb

Máte právo požiadať o potvrdenie o tom, či príslušné údaje spracovávané, a informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópie údajov v súlade s čl. 15 GDPR. Podľa článku 16 DSGV máte právo požadovať vyplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú. V súlade s čl. 17 GDPR, majú právo požadovať, aby boli príslušné údaje okamžite odstránené alebo alternatívne požadovať obmedzenie spracovania údajov v súlade s čl. 18 GDPR. Máte právo požadovať, aby údaje týkajúce sa vás, ktoré ste nám poskytli, boli získané v súlade s čl. 20 GDPR a požiadať o ich odovzdanie ďalším zodpovedným osobám. Čl. 77 DSGV zaručuje vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozorného orgánu.

Vymazanie dát

Údaje, ktoré spracovávame, sa vymažú alebo je ich spracovanie obmedzené v súlade s článkami 17 a 18 GDPR. Ak nie je výslovne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ukladaná dáta sa odstráni, akonáhle už nebudú vyžadovaná pre ich účel a pokiaľ ich odstránenie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na ukladanie dát. Ak nie sú dáta vymazané, pretože to vyžadujú iné a oprávnené účely, bude ich spracovanie obmedzené. Tieto dáta sú blokované a nie sú spracovávané na iné účely. To platí napríklad pre údaje, ktoré sa musia uchovávať z komerčných alebo daňových dôvodov.

Spracovanie objednávok v online obchode a zákazníckom účte

Dáta našich zákazníkov spracovávame v rámci objednávkového procesu v našom on-line obchode, aby sme im umožnili vybrať a objednať vybrané produkty a služby, rovnako ako ich platbu a doručenie alebo prevedenie.

Spracované údaje obsahujú údaje o inventári, komunikačné údaje, údaje o zmluvách, údaje o platbách a osobách, ktorých sa týka spracovanie, patrí našim zákazníkom, perspektívnom zákazníkom a ďalším obchodným partnerom. Spracovanie je za účelom poskytovania zmluvných služieb v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu, fakturácie, doručenia a služieb zákazníkom. Tu používame dočasné súbory cookie pre ukladanie obsahu nákupného košíka a trvalé súbory cookie pre ukladanie stavu prihlásenia.

Spracovanie je založené na čl. 6 ods. 1 lit. b) (vykonávanie príkazových transakcií) a c) (zákonom požadované archivácia) DSGV. Informácie požadované pre vytvorenie a plnenie zmluvy musí byť špecifikované. Zverejňujeme údaje tretím stranám iba v súvislosti s vydávaním, platbami alebo v súvislosti s právnymi oprávneniami a povinnosťami voči právnym poradcom a orgánom. Dáta budú spracovávané v tretích krajinách, iba ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. na žiadosť zákazníka po dodaní alebo platbe).

Na niektorých webových stránkach môžu užívatelia voliteľne vytvoriť používateľský účet, najmä tým, že si môžu prezrieť svoje objednávky. V rámci registrácie budú používateľom oznamované nevyhnutné povinné informácie. Používateľské kontá nie sú verejné a nemôžu byť indexované vyhľadávačmi. Používatelia, ktorí ukončili svoj užívateľský účet, budú vymazaní s ohľadom na užívateľský účet, s výhradou nutnosti ich zachovanie z dôvodov obchodného alebo daňového práva podľa čl. 6 ods. 1 pis. c) DSGV. Informácie v zákazníckom účte zostávajú až do jeho vymazanie s následnou archiváciou v prípade právnych povinností. Užívatelia sú zodpovední zabezpečiť svoje údaje pokiaľ dôjde k ukončeniu pred vypršaním zmluvy.

Ako súčasť registrácie, opätovného registrácia a používanie našich služieb online ukladáme adresu IP a dobu príslušné akcie používateľa. Skladovanie je založené na našich oprávnených záujmoch, rovnako ako na ochranu užívateľa pred zneužitím a ďalším neoprávneným použitím. Prenos týchto údajov tretím stranám sa neuskutoční, iba ak by to bolo nevyhnutné na zabezpečenie našich nárokov alebo ak existuje zákonná povinnosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno c) DSGV.

Vymazanie prebieha po uplynutí zákonnej záruky a rovnocenných povinností, nutnosť uchovávania týchto údajov je kontrolovaná každé tri roky; v prípade požiadaviek na právne archiváciu dochádza k vymazaniu po uplynutí ich platnosti (povinnosť archivácia podľa obchodného práva (6 rokov) a daňového práva (10 rokov).

Externí poskytovatelia platobných služieb

Využívame externých poskytovateľov platobných služieb, ktorých platforiem používatelia a môžeme vykonávať platobné transakcie. Títo poskytovatelia majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré platia pre zhromažďované dáta. napr.:
Paypal (https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/paypal-safety-and-security)
Visa (https://www.visa.cz/podminky-pouzivani.html)
Mastercard (https://www.mastercard.cz/cs-cz/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html)
American Express (https://www.americanexpress.com/czech/ceska_privacy_statement.shtml)
Stripe (https://stripe.com/us/privacy)
GoPay ( https://www.gopay.com/cs/)

V rámci plnenia zmlúv stanovujeme poskytovateľa platobných služieb na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGV. Okrem toho využívame externých poskytovateľov platobných služieb na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGV s cieľom ponúknuť našim používateľom efektívne a bezpečné možnosti platby.

Medzi údaje spracúvané poskytovateľmi platobných služieb patrí inventárne údaje napr. meno a adresu, bankové údaje, ako sú čísla účtov alebo čísel platobných kariet, heslá, TAN a kontrolný súčet, ako aj informácie týkajúce sa zmlúv, súhrnov a informácií o príjemcoch. Tieto informácie sú potrebné na dokončenie transakcií. Zadané údaje však spracúvajú a ukladajú len poskytovatelia platobných služieb. Nedostávame žiadne informácie o účte ani kreditnej karte, len informácie s potvrdením alebo oznámením zamietnutia platby. Poskytovatelia platobných služieb môžu zasielať údaje úverovým agentúram. Tento prenos je zameraný na identifikáciu a kontrolu úverov. Preto odkazujeme na podmienky a zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov platobných služieb.

U platobných transakcií platia podmienky a oznámenia o ochrane súkromia príslušných poskytovateľov platobných služieb, ktoré sú k dispozícii na príslušných webových stránkach. Odkazujeme na tieto zdorje tiež pre získanie ďalších informácií a pre uplatnenie práva na odstúpenie, získanie informácií a ďalšiu problematiku týkajúcu sa osobných údajov.

Administratíva, finančné účtovníctvo, vedenie kancelárie a manažment kontaktov

Spracovávame dáta v súvislosti s administratívnymi úlohami a organizácií nášho podnikania, finančné účtovníctvo a dodržiavaním zákonných povinností, ako je archivácia. Týmto spracovávame tie isté údaje, ktoré spracovávame v priebehu poskytovania našich zmluvných služieb. Princípy spracovania vychádzajú z článku. 6 ods. 1 pism. c) DSGV, čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGV. Spracovanie sa týka zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, obchodných partnerov a návštevníkov webových stránok. Účelom a záujmom spracovania je administratíva, finančné účtovníctvo, organizácia kancelárií, archivácia dát, teda úlohy, ktoré slúžia k udržaniu nášho podnikania, plnenie našich povinností a poskytovaní našich služieb. Vymazanie údajov z hľadiska zmluvného plnenia a zmluvného oznámení zodpovedá informáciám poskytnutým v týchto spracovateľských činnostiach.

Zverejňujeme alebo odovzdávame údaje finančnej administratíve, konzultantom, ako sú daňové účtárne alebo audítori a ďalšie sprostredkovatelia poplatkov a poskytovatelia platobných služieb. Navyše, na základe našich obchodných záujmov, ukladáme informácie o dodávateľoch a ďalších obchodných partneroch, napr. pre neskorši kontakt. Obvykle ukladáme väčšinu dát týkajúcich sa spoločnosti trvalo.

Informačný buletin

Nasledujúce informácie špecifikujú obsah nášho informačného bulletinu, ako aj používané registračné, dispečerské a štatistické vyhodnocovacie postupy, a vašom práve namietať. Prihlásením na odber nášho informačného bulletinu potvrdzujete, že ste sa zoznámili s popísanými postupmi a že s nimi súhlasíte.

Obsah bulletinu: Zasielame informačné bulletiny, e-maily a ďalšie elektronické oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len „informačný bulletin“) len so súhlasom príjemcu alebo s právnym povolením. Ak je obsah bulletinu konkrétne popísaný, je autoritatívny pre súhlas užívateľov. Náš informačný bulletin obsahuje informácie o našich službách a o našej spoločnosti.

Dvojitý súhlas pri prihlásení: Registrácia pre odber nášho bulletinu sa vykonáva takzvaným dvojitým súhlasom. Po registrácii obdržíte e-mail so žiadosťou o potvrdenie vašej registrácie. Toto potvrdenie je nutné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať na externých e-mailových adresách. Informácie o registrácii pre odber informačného bulletinu budú uchovávané, aby sa dal preukázať registračný proces podľa právnych požiadaviek. Toto zahŕňa ukladanie prihlasovacích údajov a čas potvrdenia a adresu IP. Podobne budú zaznamenané zmeny dát uložených u poskytovateľa poštových služieb.

Poverenie: Ak sa chcete prihlásiť k odberu bulletinu, stačí zadať svoju e-mailovú adresu. Prípadne vás požiadame aj o uvedenie mena pre zasielanie na adresu bydliska.

Odoslanie informačného bulletinu a súvisiaci prieskum výsledkov sú založené na súhlase príjemcov podľa čl. 6 ods. 1 pism. a), čl. 7 DSGV alebo ak sa nevyžaduje súhlas, na našich oprávnených záujmoch v priamom marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGV.

Ukladanie údajov procese registrácie je založené na našich oprávnených záujmoch v súlade s. Čl. 6 ods. 1 pism. f) DSGV. Náš záujem spočíva v používaní užívateľsky prívetivého a bezpečného informačného systému, ktorý slúži ako našim obchodným záujmom, tak očakávaniu užívateľov, a zároveň nám dovoľuje preukázať získanie súhlasu.

Ukončenie / zrušenie – Príjem nášho bulletinu môžete kedykoľvek ukončiť, tj. zrušiť súhlas. Odkaz na zrušenie odoberania nájdete na konci každého bulletinu. Vami poskytnuté e-mailové adresy môžeme na základe našich oprávnených záujmov uložiť až na dobu troch rokov. Spracovanie týchto údajov je obmedzené na použitie ako dôkazne dáta v prípade právnych nárokov. Individuálne požiadavky na zrušenie je možné vzniesť kedykoľvek za predpokladu, že je súčasne potvrdená predchádzajúca existencia súhlasu.

Správca značiek Google (Google Tag Manager)

Google Tag Manager je riešenie, ktoré nám umožňuje riadiť tzv. Tagy webových stránok prostredníctvom jedného rozhrania (vrátane napríklad služby Google Analytics a ďalších marketingových služieb Google v našej on-line ponuke). Správca značiek (ktorý implementuje značky) ako taký nespracováva osobné údaje užívateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov užívateľov, odkazujeme na nasledujúce informácie o službách spoločnosti Google. zásady použitia: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Analytics

Na základe našich oprávnených záujmov (tj. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. DSGV) služba Google Analytics využíva webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC („Google“). Spoločnosť Google používa súbory cookie. Informácie o používaniu online ponuky, užívateľovi vygenerované súborom cookie, sú obvykle prenášané na server Google v USA a uložené tam.

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Dohody o ochrane súkromia, ktorá poskytuje záruku, že spĺňa európske právne predpisy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Spoločnosť Google tieto informácie použije v našom zastúpení, aby posúdila využívanie našej ponuky online užívateľmi, zostavila prehľady o činnostiach v rámci tejto online ponuky a poskytla nám ďalšie služby spojené s používaním tejto online ponuky a využívania internetu. V tomto prípade možno pomocou spracovávaných dát vytvárať pseudonymné užívateľské profily užívateľov.

Službu Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. Znamená to, že spoločnosť Google skráti adresu IP používateľov v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA odoslaná úplná adresa IP a skrátená potom.

Adresa IP zaslaná prehliadačom užívateľa nebude zlúčená s inými údajmi poskytovanými spoločnosťou Google. Užívatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie nastavením príslušného prehliadača; Užívatelia môžu tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala dáta vygenerovaná súborom cookie, ktorá súvisia s používaním danej online ponuky a so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google skrze stiahnutie a inštaláciu pluginu dostupného v nasledujúcom odkaze: http: /tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ďalšie informácie o využívaní, vyhľadávaní a zneužívaní údajov spoločnosti Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a nastavenie reklám Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated ).

Osobné údaje užívateľov budú po 26 mesiacoch zmazané alebo zanonymnené.

Google Universal Analytics

Google Analytics používame ako „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ znamená proces služby Google Analytics, v ktorom je analýza používateľa založená na pseudonymnom užívateľskom ID, a teda vzniká pseudonymný profil užívateľa s informáciami z použitia rôznych zariadení (tzv. „Cross-device tracking“ „),

Cielenie s Google Analytics

Pomocou služby Google Analytics zobrazujeme reklamy v rámci služby Google a jej partnerských reklamných služieb, iba užívateľom, ktorí prejavili záujem o ponuku online alebo ktorí majú určité vlastnosti (napr. záujmy o konkrétne témy alebo produkty, ktoré navštívili), ktoré sme odoslali spoločnosti Google ( tzv. remarketing alebo „Google Analytics Audiences“). U remarketingových užívateľov sa tiež chceme uistiť, že naše reklamy spĺňajú potenciálny záujem užívateľov.

© Copyright 2020 Barcodes.cz s.r.o.