Čiarové kódy pre Amazon

Čiarové kódy pre AmazonNaši zákazníci používajú u nás kúpené čiarové kódy pre predaj tisícov rôznych produktov na Amazon.com, Amazon.com.uk, Amazon.de alebo na Amazon Australia. Čiastočný zoznam produktov registrovaných s našimi čiarovými kódmi je k videniu tu. Čiarové kódy si môžete kúpiť tu.

 

Pred nákupom čiarových kódov pre predaj na Amazonu si prosím
pozorne prečítajte informácie na tejto stránke.

 

Informácie na tejto stránke sa snažíme pravidelne aktualizovať. Vzhľadom na to, že požiadavky Amazonu týkajúce sa čiarových kódov sa neustále mení, je najlepšie si ich pre istotu overiť priamo u nich.

Amazon pre listovanie produktov vyžaduje 13 miestne EAN kódy alebo 12 miestne UPC kódy. Okrem toho Amazon každému produktu prideľuje vlastné identifikačné číslo ASIN (Amazon Standard Identification Number).

V minulosti mohli predajcovia uvádzať takmer ľubovoľné čísla stačilo, aby čísla nebola na Amazonu skôr použitá. Tento systém spôsoboval problémy predajcom legitímnymi číslami, ktorým sa mohlo stať, že ich číslo neoprávnene použil niekto iný.

 

Testovanie predávaných čísel pred ich vydaním zákazníkovi

Na konci roka 2016 sa jeden z výkonných riaditeľov Amazonu stal členom predstavenstva spoločnosti GS1. Amazon čoskoro nato začal sprísňovať svoje požiadavky ohľadom identifikačných čísiel produktov. Bohužiaľ aj teraz sa v databáze Amazonu nachádzajú čísla, ktorá vlastní a ďalej poskytuje naša spoločnosť. Tieto čísla si ich používatelia buď vygenerovali sami alebo ich získali od nelegálnych predajcov.

Aby sme predišli vydávaniu čísiel, ktorá niekto predtým neoprávnene použil, prevádzame pred vydaním každého čísla stále dôkladnejší vyhľadávanie v databázach Amazonnu. Naši technici vyvinuli sofistikovaný vyhľadávací systém, ktorý je schopný pred vydaním čísla preveriť, že sa žiadne z týchto čísiel nikde v databáze Amazonu nevyskytuje. Kontrolovaná sú nielen čísla aktuálne listovaných produktov, ale aj čísla, ktoré v súčasnosti používaná nie sú. Ak v databáze Amazonu objavíme niektoré z našich čísel, vymažeme ich z našej databázy a nebudeme ich ďalej predávať. Náš vyhľadávací softvér je oveľa účinnejší ako API rozhrania Amazonu. Sme schopní dohľadať neoprávnene používané čísla ďaleko precíznejšie ako ktorýkoľvek iný predajca čiarových kódov.

 

Súčasné požiadavky Amazonu

  • Amazon rozhodne preferuje, aby ich dodávatelia boli členmi GS1 a používali čísla čiarových kódov vydaných miestnymi pobočkami GS1. Členstvo v GS1 je bohužial vzhľadom k registračným a ročným členským poplatkom po celú dobu životnosti vášho produktu pomerne drahá záležitosť. Najmä pre menších predajcov.
  • Registrácia značkových výrobkov (prominentných značiek ako napr. Adidas) je na Amazonu novo možné len s čiarovými kódmi používanými pôvodnou značkou. Amazon sa tým snaží predísť neoprávnenému predaji značkových výrobkov. S tým je spojená aj dôkladnejšia kontrola používaných čísel čiarových kódov. V praxi sa stretávame s veľmi rôznymi skúsenosťami. Amazom môže napr. náhodne požiadať o dôkaz vlastníctva čiarových kódov.
  • Od konca roka 2019 Amazon striktnejšie kontroluje registrácie značiek (brands) a smeruje dodávateľov k tomu, aby sa zapísali do registra značiek – Amazon brand registry (pozri nižšie). Pri listovaní produktov je však, podľa inštrukcií Amazonu, stále možné uviesť značku produktu ako „N/A“ prípadne produkt zalistovať ako ‚generický‘ (generic) alebo ‚neznačkový‘ (unbranded).
  • Registrácia pod obchodnou značkou (Brand Registry) môže v niektorých prípadoch uľahčiť proces listovania produktov. Vyžaduje ale, aby ste mali vlastnú registrovanú ochrannú známku. Ak nemáte vlastnú ochrannú známku odporúčame postupovať podľa bodu vyššie.
  • V niektorých prípadoch bude potrebné zadať naše kódy do systému Amazon ako UPC kódy (teda ako 12-miestne číslo bez prvej číslice – „0“). 12 i 13 miestne verzie kódu sú identické a obe verzie patrí vám. Amazon môže v niektorých prípadoch preferovať 12-tich miestnu variantu kódu.
  • Amazon od niektorých našich zákazníkov požadoval, aby faktúra potvrdzujúci náukup ich čiarových kódov obsahovala aj zákazníkovu webovú adresu (URL). Ak by ste sa touto požiadavkou stretli alebo chcete, aby sme na vašu faktúru pridali vaše URL, dajte nám vedieť a radi vám vyhovieme.

 

Naše čiarové kódy na Amazonu

Ako sme už spomenuli vyššie, na Amazonu sú v súčasnej dobe vedené tisícky produktov používajúcich naše čiarové kódy. Naši zákazníci sú zatiaľ takisto schopní registrovať na Amazonu nové produkty. Dôvod je zrejme ten, že ak Amazon naše kódy preverí, nájde ich v databáze GS1. To dokazuje, že číslo z tejto databázy pochádza aj keď záznam nie je aktuálny a zobrazuje iba pôvodného držiteľa licencie GS1. Naša spoločnosť ani žiadny iný predajca čiarových kódov nie je schopný aktualizovať záznamy v databáze GEPIR. V prípade potreby našim zákazníkom poskytneme dokumentáciu, ktorá preukazuje vlastníctvo a právnu spojitosť ich čísel s pôvodne vydanou licenciou GS1.

Naši zákazníci majú tiež možnosť zaregistrovať svoje kódy vrátane informácií o produktoch v databáze www.barcodesdatabase.org (a v ďalších databázach, ktoré tieto informácie preberajú). Registrácia Amazonu poskytuje ďalší dôkaz o legitimite a vlastníctve čiarových kódov.

Ďalší vývoj politiky čiarových kódov na Amazonu sa dá ťažko predvídať. Veríme ale, že Amazon bude naďalej umožňovať predajcom používať na registráciu produktov legitímne a overiteľné čísla čiarových kódov. Je možné aj to, že Amazon v budúcnosti prestane naše čiarové kódy prijímať. Pevne ale veríme, že k tomu nedôjde.

Registrácia produktov a Error codesna Amazonu

Listovanie produktov na Amazonu môže byť v niektorých prípadoch komplikované. Amazon predajcom bežne zobrazuje niekoľko konkrétnych chybových kódov (error codes). Tieto sa zvyčajne objavujú v súvislosti s položkou značka (Brand), ale našťastie sa väčšinou dajú jednoducho vyriešiť.

Bežné chybové kódy a riešenia nájdete tu: https://internationalbarcodes.net/amazon-error-codes-and-solutions/. Pri registrácii produktov na Amazonu by Vám mohlo pomôcť nasledujúce video (slovenské titulky sa dajú pridať v Nastavenia> Titulky>Automaticky generované): https://www.youtube.com/watch?v=wpBuks_sQHk&feature=youtu.be.

 

____________________________

Tu nájdete grafiku ISBN kódov pre predaj kníh a ISSN kódov pre predaj časopisov.

V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontatovat.