Pravidlá pre vrátenie platby

 

Naša organizácia poskytuje originálne čiarové kódy, ktoré možno použiť v prevažnej väčšine maloobchodných predajní kdekoľvek na svete. Akonáhle kupujúcemu pridelíme čiarový kód, nemôžeme ho už vziať späť a ponúknuť rovnaký kód ďalším zákazníkom. Spravidla preto neposkytujeme náhrady a nevraciame platby. Môžu však existovať okolnosti, keď vrátenie platby zvážime.

 

 

Pokiaľ objavíte obchod, ktorý nie je uvedený na našej stránke akceptácie čiarových kódov a ktorý naše čiarové kódy neprijme, zvážime vrátenie zaplatenej čiastky pri dodržaní sú nasledovné podmienky:

    • kontaktujete nás do 3 týždňov od nákupu čiarového kódu
    • poskytnete nám písomné vyhlásenie od obchodu, ktorý odmieta naše kódy prijať a
    • získate registráciu u spoločností GS1 Slovakia (alebo GS1 v krajine vašej rezidencie) a poskytnete nám dôkaz vášho členstva v GS1.

Platba vám nebude vrátená ak:

    • Očakávate, že dostanete čiarové kódy s kódom od GS1 Slovenská republika (alebo krajina vašej rezidencie) aj keď tieto nie sú pre predaj nevyhnutne nutné.

 

Poznámka – na rôznych miestach našich webových stránok prezentujeme, že naše čiarové kódy začínajú na ’07‘ alebo ’06‘ (napr. stránka Často kladené otázky, stránky rozdiel medzi EAN a UPC a implicitne tiež na obrázkoch zobrazených na domovskej stránke a inde. Nikde naopak neponúkame čiarové kódy, ktoré začínajú kódom krajiny vydávané miestnou organizáciou GS1. Čiarové kódy, za ktoré vám bude vrátená platba, budú označené v online databázach ako neplatné (nepoužiteľné pre označenie výrobkov určených na maloobchodný predaj).