EAN-13 technická špecifikácia (rozmery)

Tu sú k dispozícii pokyny na určenie veľkosti čiarových kódov na vašich produktoch. Dodržanie daných rozmerov je dôležité predovšetkým pre ich správnu funkčnosť pri skenovaní. Čiarové kódy, ktoré nie sú vytlačené v štandardných veľkostiach, môžu niektorým obchodníkom pôsobiť problémy. Rozmery je tiež nutné zachovať, ak by ste od nás potrebovali získať overenie čiarového kódu.

Zväčšenie

Špecifikovaný rozsah zväčšenia čiarových kódov EAN-13 určených na skenovanie na predajnom mieste je 80% – 200%. Namiesto percentuálneho vyjadrenia používa systém GS1 termín „X-rozmer.“ Povolené rozmedzí X-rozmeru je 0,26mm – 0,66mm (pozri tabuľku dole). Veľkosť X-rozmeru 0,25 mm platí len pre špeciálne prípady tlače (napr. tepelný tlač). V tomto prípade musí byť zachovaná výška grafiky pre 80% zväčšenie (18,28mm) a ľavá aj pravá tichá zóna musí byť rozšírené tak, aby celková šírka grafiky bola zhodná s 80% zvštšením (29,83mm).

V prípade, že čiarový kód bude skenovaný automaticky, prípustný rozsah zväčšenia je 150% až 200% (X-rozmer 0,50mm – 0,66mm).

EAN-13 technická špecifikácia

*Šírka čiarového kódu – šírka grafiky vrátane tichých zón (Quiet Zones). Tichá zóna je biely priestor na oboch stranách grafiky kódov. Dobrou praxou je umožniť, aby tiché zóny boli väčšie ako je striktne požadované. Predídete tým problémom v prípade rozmazania kódu pri tlači alebo iným tlačovým nepresnostiam.

**Výška čiarového kódu – výška grafiky v tabuľke nezahŕňa číselné vyjadrenie čiarového kódu (tzv. Human Readable Interpretation), ktoré je súčasťou grafiky čiarového kódu ani hranične čiary (guard bar patterns) v prípade kódov ITF-14. Odporúčaný typ písma je OCR-B, výška písma je pri 100% zväčšení (X-rozmer 0,33 mm) 2,75 mm. Prijateľné sú aj alternatívne typy písma a veľkosti znakov za predpokladu, že číslice sú jasne čitateľné.

 

Technický manuál GS1

Pre kompletnú technický opis a špecifikáciu systému čiarových kódov GS1, vrátane zásad pre tlač, umiestnenie čiarových kódov na obaly produktov a pod., si môžete preštudovať manuál GS1 General Specifications.

V prípade potreby sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť s otázkami.

Verifikácia/overenie čiarového kódu

Verifikáciu/overenie čiarových kódov je možné získať na medzinárodnej čiasti nášho systému International Barcodes Network (stránky sú v angličtine).