Záruka na čiarové kódy od barcodes.sk


Barcodes.sk záruka znamená:

Barcodes.sk záruka
Unikátne, skôr nepoužité čísla EAN
nebudú ďalej predávané iným   zákazníkom. Od okamihu predaja patrí iba vám.

Neúčtujeme vám žiadne členské ani ďalšie poplatky. Po zaplatení objednávky sa čísla stávajú vaším majetkom.

Globálne čísla EAN sa dajú použiť kdekoľvek na svete. U väčších predajcov môžete naraziť na špecifické požiadavky na čiarový kód. Vopred si skontrolujte, či sú naše čísla bez problémov použiteľná pre vaše účely.

Skúšobné číslo EAN môžete získať kliknutím na tento odkaz. Môžete si tak ľahko overiť, či naše čísla vyhovujú vašim potrebám.

Ochrana vášho EAN – pred predajom každého čísla overujeme, či nebolo predtým neoprávnene použité. Nikto iný nemá bez vášho dovolenia právo používať vami zakúpené číslo čiarového kódu.

Dokonalá grafika čiarového kódu v 100% veľkosti a v 5 rôznych formátoch. V prípade potreby sme vám schopní poskytnúť ďalšie formáty alebo veľkosti.

Kompetentní zákaznícky servis – ako zákazník barcodes.sk ste v dobrých rukách. V prípade akýchkoľvek otázok nám prosím zavolajte alebo napíšte – kontakty tu.

 

Pôvod čísel čiarových kódov predávaných barcodes.sk

Systém číslovania EAN má svoje korene v Severnej Amerike. V polovici sedemdesiatych rokov vytvorila spoločnosť UCC štandard pre 12 miestne čísla a ich grafiku nazývaná UPC kódy. Tieto kódy sa dodnes komerčne používajú v Severnej Amerike. Spoločnosť UCC zodpovedala za vydávanie a správu UPC kódov. Svojim zákazníkom čiarové kódy predávala a viedla ich vo svojej databáze ako vlastníkov.

V Európe neskôr vznikla podobná organizácia, ktorá začala pracovať s 13-tich miestnymi číslami. Táto EAN čísla boli prenajímané zákazníkom na dobu určitú.

Začiatkom roku 2000 došlo k spojeniu oboch spomínaných spoločností. Vznikla tým nezisková organizácia GS1, ktorá zlúčila oba systémy číslovania a začala používať názov GTIN (Global Trade Item Number).

Došlo tiež k zlúčeniu dvoch obchodných modelov a dvoch zákazníckych databáz.

Na podnet zákazníkov UCC prebehol súdny proces, ktorý skončil rozhodnutím, že čísla predaná spoločnosťou UCC pred 28. augustom 2002 budú ich zákazníci vlastniť navždy, bez nutnosti platiť ročné členské poplatky.

Všetky čísla vydané po tomto dátume podliehajú licenčným poplatkom GS1. Obe databázy zákazníkov boli zlúčené do databázy GEPIR,od 28.12.2023 Verified by GS1 kde sa u všetkých čísel vydaných UCC zobrazuje ich pôvodný majiteľ.

Aktuálne vlastníctvo zakúpených kódov na Barcodes.sk možete overiť v databáze IBN.

International Barcodes Network (materská spoločnosť Barcodes.sk) odkúpila nepoužitá čísla vydané spoločnosťou UCC pred spomenutým dátumom a predáva ich koncovým zákazníkom za jednorazovú cenu bez ďalších poplatkov.

 

Tu nájdete ISBN kódy pre predaj kníh a ISSN kódy pre predaj časopisov.

V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontatovat.