Rozdiel medzi EAN-13 a UPC

Rozdiel medzi čiarovými kódmi EAN-13 a UPC-A je v počte miest. UPC-A je 12 miestne číslo a číslo EAN-13 má 13 číslic. Kódy UPC-A sú podmnožinou čiarových kódov EAN-13.

Kódy EAN-13 ktoré začínajú nulou majú identickú grafickú podobu (kombinácia čiernych a bielych pruhov) ako im zodpovedajúce 12 miestne číslo UPC-A bez počiatočnej nuly. Oba formáty sa od seba líšia iba formou zápisu čísla kódu v dolnej časti grafiky. Obidva formáty možno ľahko skenovať väčšinou používaných čítačiek čiarových kódov.
Rozdiel medzi čiarovými kódmi UPC-A a EAN-13

Kedy použiť EAN-13 a kedy UPC-A?

Čiarové kódy UPC-A sa používajú predovšetkým v severnej Amerike, zatiaľ čo Form EAN-13 je bežný vo zvyšku sveta. Väčšina obchodov po celom svete akceptuje čiarové kódy v oboch formátoch. Predajcovia, ktorí používajú staršie systémy, môžu pracovať len s jedným alebo druhým formátom. Pre výrobky predávané v USA použite čiarové kódy vo formáte UPC-A. Ak predávate v iných krajinách než v USA, je pre vás lepší čiarový kód formátu EAN-13.

V prípade, že narazíte na obchodníka, ktorého systém má problémy s čítaním čiarového kódu EAN-13 alebo UPC-A, nie je to veľký problém. Možné riešenie je buď ignorovať čísiici ‚0‘ na prvej pozícii kódu alebo ju naopak na prvej pozícii pridať v závislosti na tom, koľko čísel systém preferuje. Táto zmena nastavenia zabezpečí, že čiarový kód bude skenovaný správne. Samotné čiary v grafike kódu zostávajú identické a čiarový kód bude naďalej globálne jedinečný.

Čiarové kódy vo formáte EAN-13 možno kúpiť tu a UPC-A kódy tu.

Každá číslica je zakódovaná do čiarového kódu ako kombinácia 7-mi blokov bieleho alebo čierneho atramentu. Celá sada číslic 0-9 sa nazýva parita. Čiarové kódy pre maloobchod majú minimálne 2 parity – jednu pre ľavú stranu a druhú pre pravú stranu. Je to tak preto, aby kódy išlo skenovať z jednej aj z druhej strany ( ‚hore nohami‘) a aby sa v oboch prípadoch načítal to isté číslo.

Pôvodný 12-miestny systém UPC (Universal Product Code) vytvoril v roku 1973 George Laurer, inžinier spoločnosti IBM. UPC kód pracuje s dvoma rôznymi paritami – ľavú nepárnu paritou a pravú párnu paritou. Každá z nich sa skladá so 6-tich číslic.

13-miestny systém EAN-13 bol neskôr predstavený ako nadmnožina čiarových kódov UPC. Systém bol zámerne navrhnutý tak, aby fungoval v spojení s čiarovými kódmi UPC-A. Systém EAN-13 využíva ľavú nepárnu paritu i pravú párnu paritu čiarových kódov UPC, ale pridáva k nim ďalšiu ľavú párnu paritu, ktorá slúži pre výber číslice na ľavej strane kódu.

Ľavá a pravá strana čiarových kódov EAN-13 sa skladá zo 6-tich číslic (ako u UPC). Funkciou počiatočnej číslice je teda určiť, ktorá kombinácia prvých 6-tich čísiel použije novovytvorenú ľavú párnu paritu. To znamená, že prvá číslica nie je zakódovaná v žiadnom čiarovom kóde EAN-13, ale zato určuje spôsob zakódovania ostatných číslic.

V prípade čísel začínajúcich na „0“, ako u našich čiarových kódov, počiatočné nula určuje, že počiatočných 6 číslic bude používať ľavú nepárnu paritu (rovnako ako v kódovaní čiarového kódu UPC). To znamená, že grafická podoba čiarového kódu EAN-13 (samotne ‚čiernobiele pruhy‘) je zakódovaná úplne rovnako ako u čiarového kódu UPC, ktorému chýba počiatočná „0“.Skenery čiarových kódov nečítajú číslica pod čiarovým kódom, iba čiernobiele stĺpce grafiky kódu. Môže sa teda stať, že čiarový kód EAN-13 s počiatočnou číslicou „0“ je niekedy skenery zamenený za čiarový kód UPC bez počiatočnej „0“ a naopak. Ak je čiarový kód, ktorý doteraz nebol zadaný do systému predávajúceho, naskenovaný, nemá použitý softvér žiadny bod referencie na určenie formátu čiarového kódu. Predpokladá teda, že ide o kód UPC. Ak je do systému predajca najprv pridané 13 miestne číslo kódu EAN-13 a toto číslo je spárované so zodpovedajúcim produktom, systém spravidla funguje bez problémov. A tento postup nasleduje veľká väčšina obchodníkov – najprv do svojho systému zadajú čiarový kód výrobku a súvisiace informácie poskytnuté vo formulári kupujúceho.

Naša skúsenosť je taká, že k týmto problémom u obchodníkov dochádza veľmi zriedka a ak áno, dajú sa ľahko a rýchlo vyriešiť.

Obráťte sa prosím na nás pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky.

Tu je možné kúpiť grafiku ISBN kódov na knihy a ISSN kódov pre časopisy.