ITF-14 technická špecifikácia (rozmery)

Táto stránka zobrazuje oficiálne povolené rozmery vášho čiarového kódu ITF-14 pre prepravné krabice / kontajnery.

Rozmery/veľkosti grafiky kódu v obrázku dole sú uvedené v milimetroch.
Veľkosť/rozmery grafiky kódu ITF-14

Horné a spodné lišty sú povinné, zatiaľ čo zvislé lišty sú voliteľné.

Zväčšenie:

Možný rozsah zväčšenia grafiky čiarového kódu ITF-14, ktorá je určená pre automatické skenovanie (General Distribution Scanning), je medzi 50 a 100% originálnej veľkosti. V iných skenovacích prostrediach je možná variácia veľkosti v rozmedzí 25-100% originálnej veľkosti.

Pri tlači na vlnitú lepenku musí byť veľkosť grafiky čiarového kódu ITF-14 nad 62,5% štandardnej veľkosti.

Výška grafiky čiarového kódu ITF-14:

Minimálna výška grafiky čiarového kódu v prostredí automatického skenovania (General Distribution Scanning) je 32 mm. V iných skenovacích prostrediach by mala byť výška lišty pokiaľ možno čo najvyššia. Minimálna výška grafiky kódu ITF-14 je 13 mm, avšak dobrou praxou je zabezpečiť, aby výška kódu bola čo možno najbližšie 32mm.

Pomer šírky čiar:

Štandardný pomer šírky čiar je 2,5 : 1. Prijateľný rozsah tohto pomeru je medzi 2,25 : 1 a 3 : 1.

Interpretácia kódu čitateľná človekom:

Písmo, veľkosť písma a jeho umiestnenie nie sú špecifikované, ale mali by byť vytlačené vo vhodnom v pomere ku zvyšku čiarového kódu. Uprednostňuje sa, aby sa písmo zobrazovalo pod čiarovým kódom.

Zväčšenie X-Dimenze Šírka Výška čiar Tiché zóny
25% 0.25 30.62 13 2.54
30% 0.3 36.73 13 3.05
35% 0.36 42.85 13 3.56
40% 0.41 48.97 13 4.06
45% 0.46 55.09 13 4.57
50% 0.51 61.21 32 5.08
55% 0.56 67.34 32 5.59
60% 0.61 73.46 32 6.1
62.50% 0.64 76.52 32 6.35
65% 0.66 79.58 32 6.6
70% 0.71 85.7 32 7.11
75% 0.76 91.82 32 7.62
80% 0.81 97.94 32 8.13
85% 0.86 104.06 32 8.64
90% 0.91 110.19 32 9.14
95% 0.97 116.31 32 9.65
100% 1.02 122.43 32 10.16

Dimenzie sú v milimetroch.

Odporúča sa nechať pre tiché zóny viac miesta ako je uvedené minimum pre prípad problémov s tlačou.

 

Názvoslovie:

General Distribution Scanning Environment – Ide o automatizované skenovanie strojom, pri ktorom skenovaná položka prechádza okolo na dopravnom páse.

Iné skenovacie prostredie Other Scanning Environments – zvyčajne sa jedná o ručné skenery.

Pomer šírky čiar Bar Width Ratio – týka sa pomeru širokých modulov k úzkym modulom v ITF-14. Široký modul by mal byť 2,5 násobok šírky úzkeho modulu.

Tiché zóny Quiet Zonesbiele miesta na oboch stranách čiar čiarového kódu.